Znaleziono 11 Wyniki dla: kiárasztom

 • Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. (Izajás könyve 42, 1)

 • Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezõt, és bõvízû patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. (Izajás könyve 44, 3)

 • Mert ezt mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot; és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsõségét. Ölükben hordozzák csecsemõiket, és a térdükön becézik õket. (Izajás könyve 66, 12)

 • Most rövidesen kiárasztom rád haragomat és kitöltöm rajtad bosszúmat. Útjaid szerint ítélkezem fölötted, és számon kérem minden szégyenletes tettedet. (Ezekiel könyve 7, 8)

 • Nem rejtem el többé elõlük arcomat, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára - mondja az Úr, az Isten. (Ezekiel könyve 39, 29)

 • "Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. (Joel könyve 3, 1)

 • Sõt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban. (Joel könyve 3, 2)

 • Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsõszülöttet. (Zakariás könyve 12, 10)

 • "Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek. (Máté evangéliuma 12, 18)

 • Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erõt." (Lukács evangéliuma 24, 49)

 • Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. (Apostolok Cselekedetei 2, 18)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina