Znaleziono 721 Wyniki dla: amely

 • Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. (Efezusiaknak írt levél 4, 29)

 • Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. (Filippieknek írt levél 2, 5)

 • Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, (Filippieknek írt levél 2, 9)

 • Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megõrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. (Filippieknek írt levél 4, 7)

 • Ti is tudjátok, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából elindultam, nem volt egyetlen egyházközség sem, amely velem az adás és viszonzás kapcsolatában állt volna, csak ti. (Filippieknek írt levél 4, 15)

 • amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is attól a naptól kezdve, hogy meghallottátok, és az Isten kegyelmét felismertétek az igazságban. (Kolosszeieknek írt levél 1, 6)

 • Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. (Kolosszeieknek írt levél 1, 26)

 • Ezért fáradok és küzdök az Õ erejével, amely hatékonyan mûködik bennem. (Kolosszeieknek írt levél 1, 29)

 • Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn. Kegyelem nektek és békesség! (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 1, 1)

 • Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn. (Tesszalonikaiaknak írt II. levél 1, 1)

 • hogy ha késném is; tudd, hogyan kell viselkedned Isten házában, amely az élõ Isten egyháza, az igazság oszlopa és biztos alapja. (Timóteusnak írt I. levél 3, 15)

 • Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán van benned. (Timóteusnak írt II. levél 1, 6)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina