Znaleziono 721 Wyniki dla: amely

 • amely nem a tettektõl, hanem a meghívó akaratától függ, érvényesüljön -, Rebekka ezt a kinyilatkoztatást kapta: "Az idõsebb szolgál majd a fiatalabbnak." (Rómaiaknak írt levél 9, 12)

 • amint Ozeásnál mondja: Népemnek hívom azt, amely nem népem, s kedveltnek azt, amely nem kedves nekem. (Rómaiaknak írt levél 9, 25)

 • A zsidó nép viszont, amely törekedett a törvénybõl eredõ megigazulásra, nem jutott el a törvény tel jesítésére. (Rómaiaknak írt levél 9, 31)

 • A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. (Korintusiaknak írt I. levél 3, 11)

 • Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte õket, s a szikla Krisztus volt. (Korintusiaknak írt I. levél 10, 4)

 • De Isten kegyelmébõl vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. (Korintusiaknak írt I. levél 15, 10)

 • Nem szeretném, testvérek, hogy ne tudjatok arról az üldöztetésrõl, amely Ázsiában ért bennünket: módfelett, szinte erõnkön felül ránk nehezedett, úgyhogy már életünkrõl is lemondtunk. (Korintusiaknak írt II. levél 1, 8)

 • Hágár ugyanis az Arábiában fekvõ Sínai-hegyet jelenti, s a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely gyermekeivel együtt szolgasorsban él. (Galatáknak írt levél 4, 25)

 • Krisztus Jézusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki. (Galatáknak írt levél 5, 6)

 • Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, (Efezusiaknak írt levél 1, 18)

 • és felvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettõl fogva el volt rejtve az Istenben, a mindenség teremtõjében, (Efezusiaknak írt levél 3, 9)

 • Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettõl tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. (Efezusiaknak írt levél 4, 18)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina