Znaleziono 16 Wyniki dla: Mindezek

 • Ofir, Havila és Jobab. Mindezek Joktán fiai. (Teremtés könyve 10, 29)

 • Midián fiai voltak: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Mindezek Ketura fiai voltak. (Teremtés könyve 25, 4)

 • Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem elõtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok: (Második Törvénykönyv 28, 15)

 • Azután megszerezte Gesurt és Aramot, Jair sátorfalvait, Kenatot és leányvárosait, összesen hatvan települést. Mindezek Machirnak, Gileád apjának fiaié voltak. (Krónikák I. könyve 2, 23)

 • Mindezek a király rendelkezésére álltak, nem számítva azokat, akiket a király a megerõsített városokba rendelt Júda egész területén. (Krónikák II. könyve 17, 19)

 • A testvérei, vagyis Jehosafát fiai Azarja, Jechiel, Zekarjahu, Azarjahu, Michael és Sefatjahu voltak. Mindezek Jehosafátnak, Júda királyának voltak a fiai. (Krónikák II. könyve 21, 2)

 • Mindezek után az Úr gyógyíthatatlan bélbajjal verte meg. (Krónikák II. könyve 21, 18)

 • Mindezek befejeztével Izrael fiai, akik csak jelen voltak, mind kivonultak Júda városaiba, aztán teljesen összetörték az emlékoszlopokat, összezúzták a bálványokat, elpusztították a magaslatokat és az oltárokat egész Júdában és Benjaminban, sõt Efraimban és Manasszéban is, teljes eredménnyel. Majd Izrael fiai valamennyien visszatértek a városaikba, mindenki a maga birtokára. (Krónikák II. könyve 31, 1)

 • Mindezek után, amikor Jozija helyreállította a templomot, felvonult Nechó, Egyiptom királya, hogy csatába szálljon az Eufrátesz melletti Karkemisnél. Jozija szembeszállt vele, (Krónikák II. könyve 35, 20)

 • Naponta elkészítettek a költségemre egy ökröt, hat hízott kost s szárnyasokat. Ezenkívül minden tizedik napon hoztak rengeteg tömlõ bort. Mindezek ellenére sohasem vettem fel a kormányzói járandóságot, mert nehéz munka nehezedett a népre. (Nehemiás könyve 5, 18)

 • Mindezek ellenére nem vétkezett Jób, és nem szólt dõreséget Isten ellen. (Jób könyve 1, 22)

 • Odamentem az ott állók közül az egyikhez, és megbízható felvilágosítást kértem tõle mindezek felõl. Szóba állt velem, és megmagyarázta nekem a dolgok értelmét: (Dániel könyve 7, 16)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina