Znaleziono 505 Wyniki dla: Mózes

 • Mózes ezt válaszolta az Úrnak: "Nézd, Izrael fiai sem hallgattak rám, hogyan hallgatna rám a fáraó, hiszen ügyetlen vagyok a beszédben?" (Kivonulás könyve 6, 12)

 • Ezek Áron és Mózes, akiknek az Úr megparancsolta: "Vezessétek ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl csoportjaik szerint." (Kivonulás könyve 6, 26)

 • Õk beszéltek a fáraóval, Egyiptom királyával, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptomból. Ezek Mózes és Áron. (Kivonulás könyve 6, 27)

 • Mózes így válaszolt az Úrnak: "Nézd, gyámoltalan vagyok a beszédben, hogyan hallgatna rám a fáraó?" (Kivonulás könyve 6, 30)

 • Mózes és Áron engedelmeskedtek és az Úr parancsa szerint jártak el. (Kivonulás könyve 7, 6)

 • Mózes nyolcvan, Áron pedig nyolcvanhárom esztendõs volt, amikor a fáraóval tárgyaltak. (Kivonulás könyve 7, 7)

 • Mózes és Áron a fáraó elé járultak, és úgy tettek, ahogy az Úr parancsolta. Áron a fáraó és szolgái elé dobta a botját, s az kígyóvá változott. (Kivonulás könyve 7, 10)

 • Mózes és Áron úgy tettek, ahogy az Úr parancsolta. Felemelte botját, s a fáraónak és szolgáinak szeme láttára rácsapott a folyó vizére, s a folyó egész vize vérré változott. (Kivonulás könyve 7, 20)

 • Mózes ezt felelte a fáraónak: "Rendelkezzél velem. Mikor imádkozzam érted, szolgáidért és népedért, melyik idõt kell kijelölnöm, hogy a békák tõled, alattvalóidtól és házaitoktól eltávozzanak, s csak a folyóban maradjanak meg?" (Kivonulás könyve 8, 5)

 • Mózes és Áron eljöttek a fáraótól, Mózes meg az Úrhoz fohászkodott a békák miatt, amellyel elárasztotta a fáraót. (Kivonulás könyve 8, 8)

 • Az Úr meghallgatta Mózes kérését, a békák elpusztultak a házakban, az udvarokon és a földeken. (Kivonulás könyve 8, 9)

 • Ám Mózes ellenkezett: "Ezt nem tehetjük. Mi olyan állatokat áldozunk fel az Úrnak, a mi Istenünknek, amelyeknek bemutatása az egyiptomiak szemében szörnyûség. Ha mi olyan áldozatot mutatnánk be, amelytõl az egyiptomiak borzadnak, nemde, megköveznének bennünket? (Kivonulás könyve 8, 22)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina