Znaleziono 505 Wyniki dla: Mózes

 • Hiszen Mózes törvényében ez áll: "Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!" Talán az ökörre van az Istennek gondja, (Korintusiaknak írt I. levél 9, 9)

 • Ha már a halálnak betûkkel kõbe vésett szolgálata oly dicsõséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcára arcának múló ragyogása miatt, (Korintusiaknak írt II. levél 3, 7)

 • nem úgy, mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó dicsõségének a végét. (Korintusiaknak írt II. levél 3, 13)

 • milyen hûséget tanúsított az iránt, aki õt küldte, akárcsak Mózes Isten egész házában. (Zsidóknak írt levél 3, 2)

 • Mózes mint szolga volt hûséges Isten egész házában, és jövõbeli kinyilatkoztatásról tett tanúságot. (Zsidóknak írt levél 3, 5)

 • Kik voltak, akik szavának hallatára lázadoztak? Nemde mind olyanok, akik Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból? (Zsidóknak írt levél 3, 16)

 • Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda törzsébõl származott, e törzzsel kapcsolatban pedig nem beszélt Mózes a papságról. (Zsidóknak írt levél 7, 14)

 • Ezek azonban csak a mennyei szentély elõképénél és árnyékánál szolgálnak, annak az utasításnak megfelelõen, amelyet Mózes kapott, amikor a sátrat el akarta készíteni: "Vigyázz, és mindent a minta szerint csinálj, amelyet a hegyen mutattam neked!" (Zsidóknak írt levél 8, 5)

 • Miután ugyanis Mózes - a törvény elõírása szerint - minden rendelkezést felolvasott az egész nép elõtt, vette a bakok és borjak vérét a vízzel, majd vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát a könyvet és az egész népet, (Zsidóknak írt levél 9, 19)

 • Aki Mózes törvényét megszegte, annak két vagy három tanú szavára irgalom nélkül meg kellett halnia. (Zsidóknak írt levél 10, 28)

 • Mózes a hitében tagadta felnõtt korában, hogy a fáraó leányának a fia. (Zsidóknak írt levél 11, 24)

 • A látvány annyira rettenetes volt, hogy még Mózes is ezt mondta: "Félelem és rettegés fog el." (Zsidóknak írt levél 12, 21)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina