Znaleziono 85 Wyniki dla: Samuel

 • Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda. (Księga Liczb 34, 20)

 • Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana. (1 Księga Samuela 1, 20)

 • Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec, ubrany w lniany efod. (1 Księga Samuela 2, 18)

 • Pan wejrzał na Annę: poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrastał przy Panu. (1 Księga Samuela 2, 21)

 • Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się tak Panu, jak i ludziom. (1 Księga Samuela 2, 26)

 • Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. (1 Księga Samuela 3, 1)

 • A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. (1 Księga Samuela 3, 3)

 • Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. (1 Księga Samuela 3, 6)

 • Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. (1 Księga Samuela 3, 7)

 • Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. (1 Księga Samuela 3, 9)

 • Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. (1 Księga Samuela 3, 10)

 • Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku Pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu. (1 Księga Samuela 3, 15)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina