Znaleziono 12 Wyniki dla: Przeminie

 • O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz... (Księga Hioba 14, 13)

 • utwierdził je na zawsze, na wieki; nadał im prawo, które nie przeminie. (Księga Psalmów 148, 6)

 • Imię nasze pójdzie z czasem w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań. Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku i rozwieje się jak mgła, ścigana promieniami słońca i żarem jego przybita. (Księga Mądrości 2, 4)

 • Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie: (Księga Izajasza 26, 20)

 • Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce; siedem okresów czasu niech nad nim przeminie! (Księga Daniela 4, 13)

 • Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. (Księga Daniela 7, 14)

 • Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (Ewangelia Mateusza 24, 34)

 • Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (Ewangelia Marka 13, 30)

 • Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. (Ewangelia Łukasza 21, 32)

 • bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. (List Jakuba 1, 10)

 • Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach. (List Jakuba 1, 11)

 • Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. (2 List Piotra 3, 10)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina