1. I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina