Fondare 19 Risultati per: Wielkość

 • i rzekli: Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Głos Jego słyszeliśmy spośród ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg może przemówić do człowieka, a on pozostanie żywy. (Księga Powtórzonego Prawa 5, 24)

 • Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; (Księga Powtórzonego Prawa 32, 3)

 • Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. (1 Księga Kronik 29, 11)

 • I tam okazywał wam swoją wielkość, wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym, On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. (Księga Tobiasza 13, 4)

 • Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie? (Księga Tobiasza 13, 8)

 • Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. (Księga Hioba 38, 10)

 • Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. (Księga Psalmów 145, 3)

 • I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. (Księga Psalmów 145, 6)

 • Jak wielka chwała kiedyś, tak wielkie teraz stało się jej upokorzenie: wielkość jej w żałobę się przemieniła. (1 Machabejska 1, 40)

 • Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, (Księga Mądrości 6, 7)

 • Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi: jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie. (Mądrość Syracha 2, 18)

 • Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. (9p) I dał im przez wieki chełpić się swoimi dziwami. (Mądrość Syracha 17, 8)


“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina