22. pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi.

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina