20. Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina