1. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentõl származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.

2. Az Istentõl származó lelket errõl ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentõl van.

3. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentõl való, hanem az antikrisztusé, akirõl hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.

4. Gyermekeim, ti az Istentõl vagytok, és legyõztétek õket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van.

5. Õk a világból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk.

6. Mi az Istentõl vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság lelkét és a tévedés lelkét.

7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentõl van, és mindenki, aki szeret, Istentõl van, és mindenki, aki szeret, Istentõl való és ismeri Istent.

8. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.

9. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.

10. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy õ szeret minket, és elküldte a Fiát bûneinkért engesztelésül.

11. Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.

12. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.

13. Abból tudjuk, hogy benne élünk, õ meg bennünk, hogy a Lelkébõl adott nekünk.

14. Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítõjéül.

15. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és õ is az Istenben.

16. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.

17. Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan õ, úgy vagyunk mi is ezen a világon.

18. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet.

19. Azért szeretjük (az Istent), mert õ elõbb szeretett minket.

20. Ha valaki azt állítja, hogy: "Szeretem az Istent", de testvérét gyûlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát.

21. Ezt a parancsot kaptuk tõle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is.

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina