Talált 14 Eredmények: tenné

 • Mózes így válaszolt: "Tûzbe jössz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenné, s kiárasztaná rájuk lelkét az Úr!" (Számok könyve 11, 29)

 • Nem ember az Isten, hogy hazudjék, nem ember fia, hogy visszakozzék. Mond-e valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené? (Számok könyve 23, 19)

 • A hetedik nap a gyermek meghalt. Dávid udvari emberei nem merték neki jelenteni, hogy a gyerek meghalt. Azt mondták magukban: "Már akkor sem hallgatott ránk, amikor még élt a gyerek, s a lelkére beszéltünk. Hát hogy mondhatnánk akkor meg neki: A fiú halott? Még kárt tenne magában!" (Sámuel II. könyve 12, 18)

 • Jogodban van elvenni. Hallgass rám, testvér! Beszélek majd a lányról apjával, hogy ma estétõl fogva mint menyasszonyodat õrizze neked. Ha aztán Rágesból visszatérünk, megtartjuk a lakodalmat. Biztosan tudom, hogy Ráguelnek nincs joga megtagadni tõled a lányát, sem másnak adni. Mózes törvénye értelmében halált érdemelne, ha így tenne, hiszen tudja, hogy a rokoni kapcsolat mindenki más elõtt téged jogosít fel arra, hogy a lányát feleségül vedd. Hallgass hát rám, testvér! Ma este beszélgetünk a lányról, és megkérjük a kezét. Aztán, ha visszatérünk Rágesból, hazavisszük magunkkal." (Tóbiás könyve 6, 13)

 • Nincs bíró, ki köztünk igazságot tenne, ki kezét mindkettõnknek fejére tehetné. (Jób könyve 9, 33)

 • (A karvezetõnek - Dávid zsoltára.) Az esztelen ezt mondja szívében: "Nincs Isten!" Megromlottak - szörnyûség, amit mûvelnek, senki sincs, aki még a jót tenné. (Zsoltárok könyve 14, 1)

 • Ám mind elfordultak, mind megromlottak, senki, de senki nincs, aki a jót tenné. (Zsoltárok könyve 14, 3)

 • Az esztelen így szól szívében: "Nincs Isten!" Álnokok, romlottak, s amit mûvelnek, borzalom. Senki sincs, aki még a jót tenné. (Zsoltárok könyve 53, 2)

 • Tévelygõk és romlottak mind! Egyetlen egy sincs, aki a jót tenné. (Zsoltárok könyve 53, 4)

 • Nincs a földön olyan igaz ember, aki csak jót tenne és sohasem vétkeznék. (Prédikátor könyve 7, 20)

 • Nincs, aki az igazsághoz híven tenne panaszt, és becsületesen folytatná a perét. Inkább haszontalanságokban bíznak és hazudoznak; bajt fogannak és gonoszságot szülnek. (Izajás könyve 59, 4)

 • ezt mondta Jeremiás próféta: "Úgy legyen! Bárcsak így tenne az Úr! Bár teljesítené szavaidat, amelyekkel azt jövendölted, hogy visszahozza az Úr templomának edényeit és az összes számûzöttet is Babilonból erre a helyre. (Jeremiás könyve 28, 6)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina