Talált 79 Eredmények: tüzet

 • Évek múltán úgy tetszett az Úrnak, hogy a perzsa király hazaengedje Nehemiást. Ekkor elküldte azoknak a papoknak az utódait a tûzért, akik elrejtették. Amikor ezek jelentették, hogy nem találtak tüzet, csak iszapos vizet, megparancsolta, hogy merítsenek belõle és vigyék oda neki. (Makkabeusok II. könyve 1, 20)

 • Amikor az esetrõl tudomást szereztek, jelentették a perzsa királynak, hogy azon a helyen, ahol az elhurcolt papok elrejtették a magukkal hozott tüzet, víz tört fel - ezzel szentelték fel Nehemiás emberei az áldozati ajándékokat. (Makkabeusok II. könyve 1, 33)

 • Mindazonáltal semmiképp nem akart szakítani gõgjével. Ellenkezõleg, a kevélység teljesen hatalmába kerítette, és haragjában tüzet okádott a zsidókra. Megparancsolta, hogy hajtsanak gyorsabban. De kiesett a robogó kocsiból, és oly szerencsétlenül esett, hogy testének minden tagja kificamodott. (Makkabeusok II. könyve 9, 7)

 • Megtisztították a templomot, és az égõáldozatok bemutatására új oltárt építettek. Szikrát csiholtak a kõbõl és úgy gyújtottak tüzet. Kétévi szünet után újra mutattak be áldozatot, égettek tömjént és mécsest, és kitették a kenyeret is. (Makkabeusok II. könyve 10, 3)

 • A csapatok már épp meg akarták szállni az erõs házat. Erõszakkal betörték a kaput és tüzet hozattak, hogy felgyújtsák az ajtókat. Mivel minden oldalról körülzárták, a kardjába dõlt. (Makkabeusok II. könyve 14, 41)

 • Rejthet-e az ember tüzet a keblébe úgy, hogy a ruhája ettõl meg ne gyúlna? (Példabeszédek könyve 6, 27)

 • hanem a tüzet, a szelet vagy az iramló levegõt, a csillagok körét, a hatalmas vizet vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek. (Bölcsesség könyve 13, 2)

 • Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. (Sirák fia könyve 15, 16)

 • A korom és füst elõre jelzi a tüzet, ugyanúgy a becsmérlõ szavak is a vérontást. (Sirák fia könyve 22, 24)

 • A parázs veszekedés felszítja a tüzet, a hirtelen harag vérontásra vezet. (Sirák fia könyve 28, 11)

 • Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égbõl. (Sirák fia könyve 48, 3)

 • Az erõs is csak olyan lesz, mint a kóc, keze munkája meg, mint a szikra. Mindkettõ együtt lobban lángra, s nem lesz, aki tüzét eloltsa. (Izajás könyve 1, 31)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina