Talált 2124 Eredmények: mint

 • Azért esküdj meg nekem itt Istenre, hogy sem nekem, sem utódaimnak nem fogsz hûtlenül ártani. Ahogy én szeretetet mutattam irántad, úgy mutass te is irántam és a föld iránt, amelyen mint vendég lakol." (Teremtés könyve 21, 23)

 • Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. (Teremtés könyve 22, 17)

 • "Hallgass ránk, urunk! Úgy élsz köztünk, mint Isten fõembere. Temesd halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tõled a sírját, hogy oda temesd halottaidat". (Teremtés könyve 23, 6)

 • Az elsõ kijött, vöröses volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték. (Teremtés könyve 25, 25)

 • Az országban éhínség tört ki. Ez más ínség volt, mint az, amely Ábrahám idejében dühöngött. Ekkor Izsák elment a filiszteus királyhoz, Abimelekhez Gerárba. (Teremtés könyve 26, 1)

 • Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe, (Teremtés könyve 26, 4)

 • Ugyanazokat a neveket adta nekik, mint amelyeket Ábrahám adott. (Teremtés könyve 26, 18)

 • Hátha megtapogat atyám. Akkor olyan leszek a szemében, mint aki tréfát ûz vele, s átka ér áldása helyett." (Teremtés könyve 27, 12)

 • Nem ismerte fel, mivel a karja szõrös volt, mint bátyjának, Ézsaunak a karja. Ezért ráadta áldását. (Teremtés könyve 27, 23)

 • Odalépett hozzá és megcsókolta. Amikor megérezte ruhája illatát, e szavakkal áldotta meg: "Lám, fiam illata olyan, mint a termékeny föld illata, amit az Úr megáldott. - (Teremtés könyve 27, 27)

 • Ezután Rebekka így szólt Izsákhoz: "Meguntam életemet a hetita nõk miatt. Ha Jákob is ilyen hetita nõt vesz feleségül, mint ez itt, egy az ország leányai közül, akkor mi marad még nekem az életbõl?" (Teremtés könyve 27, 46)

 • Nemzetséged olyan lesz, mint a föld homokja, ki kell terjesztened nyugatra és keletre, északra és délre, általad s utódaid által nyer áldást a föld minden népe. (Teremtés könyve 28, 14)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina