Talált 1463 Eredmények: csak

 • Mózes ezt mondta: "Mihelyt eltávozom tõled, azonnal imádkozni fogok érted. Holnap megszabadul a fáraó, a szolgái és alattvalói a bögölyöktõl. Csak még egyszer rá ne szedje a fáraó a népet olyképpen, hogy nem engedi el áldozatot bemutatni az Úrnak." (Kivonulás könyve 8, 25)

 • Helyezd hát biztonságba nyájaidat és amid csak van a mezõn. Ember és állat, ami a mezõn van, és nem viszik haza, a jégesõ áldozata lesz." (Kivonulás könyve 9, 19)

 • Csak Gósen tartományt, Izrael fiainak lakóhelyét kímélte meg a jégesõ. (Kivonulás könyve 9, 26)

 • Ekkor a fáraó hívatta Mózest, és így szólt hozzá: "Menjetek és áldozzatok az Úrnak. Csak juhaitok és szarvasmarháitok maradjanak itt, feleségeitek és gyermekeitek mehetnek veletek." (Kivonulás könyve 10, 24)

 • Ne egyetek meg belõle semmit nyersen vagy vízben megfõzve, hanem csak tûzön sütve, a fejével, a lábával és belsõ részeivel együtt. (Kivonulás könyve 12, 9)

 • Továbbá az elsõ napon tartsatok ünnepi összejövetelt, hasonlóképpen a hetedik napon is legyen szent összejövetel. Ezeken ne végezzetek semmiféle munkát, csak azt az ételt készítsétek el, amelyre kinek-kinek táplálékul szüksége van. (Kivonulás könyve 12, 16)

 • Magatokkal vihetitek juhaitokat és szarvasmarháitokat, ahogy követeltétek, csak menjetek. De kérjetek áldást rám is." (Kivonulás könyve 12, 32)

 • Ezen a hét napon csak kovásztalant egyél, ne is találjanak nálad semmiféle kovászosat. Egész területeden ne lássanak nálad kovászos kenyeret. (Kivonulás könyve 13, 7)

 • Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak elõre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: "Meneküljünk Izrael fiai elõl, mivel Jahve harcol értük az egyiptomiak ellen." (Kivonulás könyve 14, 25)

 • Az Úr parancsa a következõ: mindenki szedjen belõle szükségletének megfelelõen, fejenként egy omert számítva, a családtagok száma szerint. Mindenki csak a sátrában lakó személyek számára hozzon belõle." (Kivonulás könyve 16, 16)

 • Izrael fiai negyven évig ették a mannát, amíg csak lakott vidékre nem érkeztek. Addig ették a mannát, amíg Kánaán földjének határához értek. (Kivonulás könyve 16, 35)

 • Õk ítélkezzenek állandóan a nép felett. Csak a fontosabb ügyeket vigyék eléd, a kisebb ügyeket maguk döntsék el. Így könnyítesz magadon. Viseljék õk veled együtt a terhet. (Kivonulás könyve 18, 22)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina