Talált 427 Eredmények: Királya

 • Dávid azonban azt mondta: "Mit tegyek veletek, Ceruja fia, amiért ma megkísértetek? Hát hogy halhatna meg ma valaki Izraelben? Vagy nem lettem ma ismét Izrael királya?" (Sámuel II. könyve 19, 23)

 • Minden népbõl jöttek hallgatni Salamon bölcsességét; a föld minden királya adózott neki, aki csak hallott bölcsessége felõl. (Királyok I. könyve 5, 14)

 • mivel Tírusz királya, Hirám annyi cédrus- és ciprusfával meg arannyal látta el, amennyit csak akart, Salamon király húsz várost Hirámnak adott Galilea vidékén. (Királyok I. könyve 9, 11)

 • A fáraó ugyanis, Egyiptom királya kivonult, meghódította és fölégette Gezert, a városban lakó kánaániakat pedig lemészárolta, de aztán lányának, Salamon feleségének adta a várost hozományul, (Királyok I. könyve 9, 16)

 • Az az idõ, amíg Salamon Jeruzsálemben királya volt egész Izraelnek, negyven esztendõt tett ki. (Királyok I. könyve 11, 42)

 • Rechabeám, Salamon fia, Júdának volt a királya. Negyvenegy éves volt Rechabeám, amikor király lett, és tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az Úr Izrael összes törzse közül kiválasztott nevének hajlékául. Anyját Naamának hívták és ammonita nõ volt. (Királyok I. könyve 14, 21)

 • Rechabeám királyságának 5. évében történt, hogy Sisák, Egyiptom királya felvonult Jeruzsálem ellen. (Királyok I. könyve 14, 25)

 • Izrael királyának, Jerobeámnak 20. esztendejében Aza lett Júda királya; (Királyok I. könyve 15, 9)

 • Aza és Izrael királya, Bása háborúztak egymással, amíg csak éltek. (Királyok I. könyve 15, 16)

 • Izrael királya, Bása hadba vonult Júda ellen, majd megerõsítette Rámát, hogy Júda királyának, Azának elvágja a ki- és bemenetelt. (Királyok I. könyve 15, 17)

 • Azának, Júda királyának 3. esztendejében Achija fia, Bása lett Izrael királya Tircában huszonnégy esztendõre. (Királyok I. könyve 15, 33)

 • Ela, Bása fia, Azának, Júda királyának 26. esztendejében lett Izrael királya, Tircában, két évre. (Királyok I. könyve 16, 8)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina