Talált 165 Eredmények: Izraelt

 • Gyûljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat! (Teremtés könyve 49, 2)

 • Azután József megparancsolta a szolgálatában álló orvosoknak, hogy balzsamozzák be atyját. Az orvosok bebalzsamozták Izraelt, (Teremtés könyve 50, 2)

 • A fáraó így felelt: "Kicsoda Jahve, hogy engedelmeskedjem neki és elengedjem Izraelt? Nem ismerem Jahvét, és Izraelt sem engedem el." (Kivonulás könyve 5, 2)

 • Amikor Egyiptom királyát értesítették, hogy a nép elmenekült, a fáraónak és hivatalnokainak magatartása megváltozott a nép iránt. Ezt mondták: "Mit tettünk? Elengedtük Izraelt, hogy ne szolgáljon nekünk." (Kivonulás könyve 14, 5)

 • Amikor a kánaáni Arad királya, aki a déli országrészen lakott, megtudta, hogy Izrael az Atarim felõli úton odaért, megtámadta Izraelt, s néhányukat foglyul ejtette. (Számok könyve 21, 1)

 • De Szichon nem engedte meg Izraelnek, hogy átvonuljon országán. Sõt, Szichon egybegyûjtötte egész népét, és kivonult Izrael ellen a pusztába. Amikor Jahachoz ért, megtámadta Izraelt. (Számok könyve 21, 23)

 • Ahogy most Bileám fölemelte tekintetét, s elnézte a törzsek szerint táborozó Izraelt, rászállt az Isten lelke, (Számok könyve 24, 2)

 • Mózes összehívta egész Izraelt, és így szólt hozzájuk: Halld, Izrael, a parancsokat és törvényeket, amelyeket ma fületek hallatára kihirdetek! Tanuljátok meg õket, s legyen gondotok a megtartásukra. (Második Törvénykönyv 5, 1)

 • Tekints hát le szent hajlékodból, az égbõl, és áldd meg népedet, Izraelt és az országot, amelyet nekünk adtál, amint atyáinknak esküvel ígérted, a tejjel-mézzel folyó országot." (Második Törvénykönyv 26, 15)

 • Mózes egybehívta egész Izraelt, s így szólt hozzájuk: "Magatok láttátok mind, amit az Úr szemetek láttára a fáraóval és egész országával tett Egyiptom földjén: (Második Törvénykönyv 29, 1)

 • Tanítják Jákobot parancsaidra, Izraelt törvényeidre. Áldozat illatát küldik orrodba, Oltárodra teszik az égõáldozatot. (Második Törvénykönyv 33, 10)

 • Józsue kora reggel fölkelt, és felvonultatta maga elõtt Izraelt, a törzsek rendjében. Júda törzsére esett a sors. (Józsue könyve 7, 16)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina