Talált 984 Eredmények: Erre

 • Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel: a második nap. (Teremtés könyve 1, 8)

 • Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: "Semmi esetre sem fogtok meghalni. (Teremtés könyve 3, 4)

 • Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefa leveleket fûztek össze, és kötényt csináltak maguknak. (Teremtés könyve 3, 7)

 • Erre õ ezt mondta: "Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földrõl. (Teremtés könyve 4, 10)

 • Akkor az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: "Ezt a földet utódaidnak adom." Erre õ oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. (Teremtés könyve 12, 7)

 • Erre a fáraó hívatta Ábrámot, és így szólt hozzá: "Mit tettél velem? Miért nem vallottad be, hogy a feleséged? (Teremtés könyve 12, 18)

 • Amazok erre elvették Szodoma és Gomorra minden vagyonát, minden élelmét és elvonultak. (Teremtés könyve 14, 11)

 • Erre megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszõt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!" (Teremtés könyve 15, 9)

 • Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki: (Teremtés könyve 17, 3)

 • Ábrahám erre arcra borult és nevetett, mivel így gondolkozott magában: százéves embernek legyen még fia? És Sára, a kilencvenesztendõs, még szülni fog? (Teremtés könyve 17, 17)

 • Ezért Sára nevetett magában. Ugyanis erre gondolt: "Most legyen még szerelmi örömem, amikor már megöregedtem? Hiszen már férjem is öreg." (Teremtés könyve 18, 12)

 • Erre õ folytatta beszédét: "De lehet, hogy csak negyven van." Ezt felelte: "Negyven miatt sem fogom megtenni." (Teremtés könyve 18, 29)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina