Talált 98 Eredmények: Adtam

 • Sárai ezt mondta Ábrámnak: "A velem történt jogtalanság visszaszáll rád. Neked adtam szolgálómat, de most, amikor tudja, hogy fogant, kicsi lettem a szemében. Az Úr legyen bíró köztem és közted." (Teremtés könyve 16, 5)

 • Izsák e szavakkal felelt: "Nézd, úrrá tettem fölötted és minden testvérét szolgául adtam neki. Elláttam búzával és borral. Mit tehetek még érted, fiam?" (Teremtés könyve 27, 37)

 • Nép, sõt népek sokasága fog tõled származni, és királyok erednek véredbõl. A földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked adom, s utánad leszármazottaidnak adom ezt a földet." (Teremtés könyve 35, 12)

 • Amikor Júda meglátta a holmikat, így szólt: "Igaza van velem szemben: miért nem adtam fiamnak, Selának feleségül?" De többé már nem élt vele. (Teremtés könyve 38, 26)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Ha visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá gondod, hogy minden csodajelet, amelyet a kezedbe adtam, véghezvigyél a fáraó elõtt. Én azonban megkeményítem a szívét, és nem engedi el a népet. (Kivonulás könyve 4, 21)

 • Segítõül adtam hozzá Oholiábot, Achizamach fiát, Dán törzsébõl, s megáldottam kellõ hozzáértéssel, hogy mindent kivitelezzen, amit neked parancsoltam: (Kivonulás könyve 31, 6)

 • Mózes ezt mondta Áronnak és fiainak: "Fõzzétek meg a húst a megnyilatkozás sátora elõtt. Egyétek meg ott azzal a kenyérrel együtt, amely a beiktatás áldozatához való kosárban van, ahogy erre utasítást is adtam: Áronnak és fiainak kell megenniük. (Leviták könyve 8, 31)

 • Hiszen a test élete a vérben rejlik. A vért azért adtam nektek, hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára. (Leviták könyve 17, 11)

 • Azt mondta az Úr Mózesnek: "Menj fel Abarim hegyére, s nézd meg azt a földet, amelyet Izrael fiainak adtam. (Számok könyve 27, 12)

 • nehogy háborúságba keveredjetek velük, mert nem adok nektek a földjükbõl még egy talpalatnyit sem, mert a Szeir-hegységet Ézsaunak adtam birtokul. (Második Törvénykönyv 2, 5)

 • Akkor így szólt hozzám az Úr: "Moábot ne támadd meg és ne bocsátkozz velük harcba, mert nem adok neked földjébõl egy talpalatnyit sem, mivel Árt Lót fiainak adtam birtokul. (Második Törvénykönyv 2, 9)

 • s Ammon fiainak a közelébe jutsz. Ne támadd meg õket és ne bocsátkozz velük harcba. Mert Ammon fiainak följébõl semmit sem adok neked birtokul, mivel Lót fiainak adtam azt. (Második Törvénykönyv 2, 19)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina