Talált 13 Eredmények: öröme

 • Azelõtt az Úrnak abban telt öröme, hogy jót tegyen veletek és megsokasítson benneteket, most azonban abban leli örömét, hogy elpusztítson és megsemmisítsen. Kiirtanak arról a földrõl, amelyre érkezel, hogy birtokba vedd. (Második Törvénykönyv 28, 63)

 • S az Úr, a te Istened bõséget ad kezednek minden munkájában, méhed gyümölcsében, jószágod ivadékában és földed termésében. Mert az Úrnak öröme telik benned, a te javadra, ahogyan örömét lelte atyáidban, (Második Törvénykönyv 30, 9)

 • Amikor beléptek hozzá, mindnyájan áldották, ezekkel a szavakkal: "Te vagy Jeruzsálem büszkesége, te vagy Izrael nagy öröme, te vagy népünk nagy dicsõsége! (Judit könyve 15, 9)

 • hiszen irgalmasságodban bizakodtam, Uram. Segítséged legyen öröme szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem. (Zsoltárok könyve 13, 6)

 • a nagyszerû magaslat öröme az egész világnak. Sion hegye, "északnak határa" valóban a nagy király városa. (Zsoltárok könyve 48, 3)

 • (Alleluja!) Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében. (Zsoltárok könyve 112, 1)

 • A gonosz rettegve látja ezt, fogát csikorgatja és eltûnik, a bûnösök öröme szertefoszlik. (Zsoltárok könyve 112, 10)

 • Nem a ló erejében telik öröme, nem leli tetszését a harcos izmaiban. (Zsoltárok könyve 147, 10)

 • Legyen az apádnak öröme benned, és ujjongjon, aki a világra szült! (Példabeszédek könyve 23, 25)

 • Aki szereti a bölcsességet, öröme apjának, aki feslett nõket tart, elveri vagyonát. (Példabeszédek könyve 29, 3)

 • s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, (Izajás könyve 11, 3)

 • Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem õket; kedvem telt szavadban és öröme szívemnek. Mert a te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene! (Jeremiás könyve 15, 16)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina