Talált 322 Eredmények: uczynił

 • W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (Księga Wyjścia 20, 11)

 • Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nic nie na, czym by zapłacił, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł. (Księga Wyjścia 22, 2)

 • I powiedział Mojżesz do Aarona: Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? (Księga Wyjścia 32, 21)

 • I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. (Księga Wyjścia 32, 31)

 • I rzeczywiście Pan ukarał lud za to, że uczynił sobie złotego cielca, wykonanego pod kierunkiem Aarona. (Księga Wyjścia 32, 35)

 • I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. (Księga Wyjścia 37, 2)

 • Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość półtora łokcia. (Księga Wyjścia 37, 6)

 • Dwa też cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni: (Księga Wyjścia 37, 7)

 • Pokrył go szczerym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec. (Księga Wyjścia 37, 11)

 • I uczynił wokoło listwę na cztery palce szeroką, i zrobił złoty wieniec dokoła tej listwy. (Księga Wyjścia 37, 12)

 • Uczynił także ze szczerego złota naczynia do stołu, misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. (Księga Wyjścia 37, 16)

 • Uczynił ze szczerego złota siedem lamp oraz szczypce i popielnice do knotów. (Księga Wyjścia 37, 23)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina