Talált 322 Eredmények: uczynił

 • Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił. (Ewangelia Jana 12, 18)

 • Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, (Ewangelia Jana 12, 37)

 • Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił. (Ewangelia Jana 12, 40)

 • Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? (Ewangelia Jana 18, 35)

 • Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. (Ewangelia Jana 19, 7)

 • I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. (Ewangelia Jana 20, 30)

 • Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (Dzieje Apostolskie 2, 36)

 • Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas! (Dzieje Apostolskie 14, 11)

 • Gdy trybun przybliżył się, kazał go ująć, związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił. (Dzieje Apostolskie 21, 33)

 • Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? (1 List do Koryntian 1, 20)

 • On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. (2 List do Koryntian 5, 21)

 • On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele (List do Efezjan 2, 14)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina