Talált 1081 Eredmények: swego

 • Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca. (Księga Wyjścia 7, 23)

 • Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. (Księga Wyjścia 10, 23)

 • Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. (Księga Wyjścia 11, 2)

 • Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. (Księga Wyjścia 11, 10)

 • Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. (Księga Wyjścia 12, 22)

 • Patrzcie! Pan nakazał wam szabat i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu! W dniu siódmym żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. (Księga Wyjścia 16, 29)

 • Teraz posłuchaj rady, jakąci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. (Księga Wyjścia 18, 19)

 • Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. (Księga Wyjścia 18, 24)

 • Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju. (Księga Wyjścia 18, 27)

 • Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. (Księga Wyjścia 21, 15)

 • Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. (Księga Wyjścia 21, 20)

 • Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak żeby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie. (Księga Wyjścia 28, 28)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina