Encontrados 1081 resultados para: swego

 • Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca. (Księga Wyjścia 7, 23)

 • Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. (Księga Wyjścia 10, 23)

 • Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. (Księga Wyjścia 11, 2)

 • Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. (Księga Wyjścia 11, 10)

 • Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. (Księga Wyjścia 12, 22)

 • Patrzcie! Pan nakazał wam szabat i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu! W dniu siódmym żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. (Księga Wyjścia 16, 29)

 • Teraz posłuchaj rady, jakąci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. (Księga Wyjścia 18, 19)

 • Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. (Księga Wyjścia 18, 24)

 • Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju. (Księga Wyjścia 18, 27)

 • Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. (Księga Wyjścia 21, 15)

 • Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. (Księga Wyjścia 21, 20)

 • Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak żeby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie. (Księga Wyjścia 28, 28)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina