pronađen 264 Rezultati za: nieba

 • A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. (Ewangelia Łukasza 24, 51)

 • Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. (Ewangelia Jana 1, 32)

 • I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. (Ewangelia Jana 3, 13)

 • Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. (Ewangelia Jana 3, 27)

 • Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. (Ewangelia Jana 3, 31)

 • Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. (Ewangelia Jana 6, 31)

 • Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. (Ewangelia Jana 6, 32)

 • Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. (Ewangelia Jana 6, 33)

 • ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. (Ewangelia Jana 6, 38)

 • Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. (Ewangelia Jana 6, 41)

 • I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem. (Ewangelia Jana 6, 42)

 • To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. (Ewangelia Jana 6, 50)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina