pronađen 694 Rezultati za: mówi

 • I dał Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. (Księga Rodzaju 22, 14)

 • dając im takie polecenie: Powiedzcie panu memu Ezawowi tak: To mówi sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. (Księga Rodzaju 32, 5)

 • Idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi: Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezzwłocznie. (Księga Rodzaju 45, 9)

 • A ty wtedy powiesz do faraona: To mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael. (Księga Wyjścia 4, 22)

 • Tak mówi Pan: Po tym poznasz, że Ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew. (Księga Wyjścia 7, 17)

 • Wtedy rzekł Pan do Mojżesza. Idź do faraona i powiedz mu: To mówi Pan: Wypuść lud mój, aby Mi służył. (Księga Wyjścia 7, 26)

 • I rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano i idź do faraona, i powiedz mu: To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: wypuść lud mój, aby Mi służył, (Księga Wyjścia 9, 13)

 • Mojżesz powiedział: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. (Księga Wyjścia 11, 4)

 • I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. (Księga Wyjścia 32, 27)

 • Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, "żeby mu powiedzieli": Tak mówi brat twój, Izrael: Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. (Księga Liczb 20, 14)

 • Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: Tak mówi Balak, syn Sippora: Nie wzbraniaj się przyjść do mnie. (Księga Liczb 22, 16)

 • Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana i czynić samowolnie czy to źle, czy też dobrze. Co Pan mówi, to tylko oznajmię. (Księga Liczb 24, 13)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina