pronađen 540 Rezultati za: ludu

 • Tylko nie będzie on nabywał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie. (Księga Powtórzonego Prawa 17, 16)

 • Takie uprawnienie ma kapłan w stosunku do ludu, składającego ofiary: z cielca lub sztuki mniejszego bydła oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i żołądek. (Księga Powtórzonego Prawa 18, 3)

 • Gdy zwierzchnicy skończą mówić do ludu, na czele narodu staną wodzowie. (Księga Powtórzonego Prawa 20, 9)

 • Panie, oczyść z winy lud swój, Izraela, któregoś wybawił, i nie obarczaj krwią niewinną ludu swego, Izraela. I odpuszczona będzie im ta krew. (Księga Powtórzonego Prawa 21, 8)

 • Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą? Wszak On cię uczynił, umocnił. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 6)

 • Chwalcie, narody, lud Jego: bo On odpłaci za krew swoich sług, odda zapłatę swym wrogom, oczyści kraj swego ludu. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 43)

 • Poszedł więc Mojżesz z Jozuem, synem Nuna, i wypowiedział wszystkie słowa tej pieśni do uszu ludu. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 44)

 • To powiedział do Judy: Usłysz, Panie, głos Judy, doprowadź go do jego ludu, niech Twoje ręce go obronią, bądź dlań obroną od wrogów. (Księga Powtórzonego Prawa 33, 7)

 • Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu, mówiąc: (Księga Jozuego 1, 10)

 • Wtedy rzekł Jozue do ludu: Oczyśćcie się, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród was. (Księga Jozuego 3, 5)

 • Następnie powiedział Jozue do kapłanów: Weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu. Ci wzięli Arkę Przymierza i wyszli na czoło pochodu. (Księga Jozuego 3, 6)

 • Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. (Księga Jozuego 3, 14)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina