pronađen 239 Rezultati za: kraj

 • Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. (Księga Rodzaju 2, 11)

 • Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. (Księga Rodzaju 2, 13)

 • Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. - A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. (Księga Rodzaju 12, 6)

 • Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć. (Księga Rodzaju 13, 6)

 • Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja - w lewo. (Księga Rodzaju 13, 9)

 • cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. (Księga Rodzaju 13, 15)

 • Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie go oddaję. (Księga Rodzaju 13, 17)

 • Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. (Księga Rodzaju 15, 7)

 • Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, (Księga Rodzaju 15, 18)

 • I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. (Księga Rodzaju 17, 8)

 • Po czym rzekł: Oto kraj mój przed tobą: zamieszkaj, gdzie ci się podoba! (Księga Rodzaju 20, 15)

 • Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: Potomstwu twemu dam ten kraj, On pośle swego anioła przed tobą; znajdziesz tam żonę dla mego syna. (Księga Rodzaju 24, 7)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina