pronađen 276 Rezultati za: były

 • Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. (Ewangelia Łukasza 24, 16)

 • Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, (Ewangelia Łukasza 24, 22)

 • A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. (Ewangelia Jana 3, 19)

 • Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (Ewangelia Jana 20, 19)

 • Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. (Dzieje Apostolskie 10, 12)

 • a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. (Dzieje Apostolskie 12, 3)

 • Stamtąd popłynęliśmy wzdłuż Cypru, dlatego że wiatry były przeciwne. (Dzieje Apostolskie 27, 4)

 • A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, (1 List do Koryntian 2, 4)

 • Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. (1 List do Koryntian 8, 4)

 • Kiedy przybyłem do Troady, by głosić Ewangelię Chrystusa, a bramy były mi otwarte w Panu, (2 List do Koryntian 2, 12)

 • Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. (2 List do Koryntian 11, 3)

 • Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. (List do Filipian 4, 2)


“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina