1. Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;

2. stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.

3. Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.

4. A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.

5. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziwięćset trzydzieści. I umarł.

6. Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.

7. A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.

8. I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.

9. Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.

10. I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.

11. Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.

12. Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.

13. A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.

14. I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.

15. Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.

16. A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.

17. Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.

18. Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.

19. A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.

20. Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.

21. Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach.

22. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.

23. Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.

24. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.

25. Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.

26. Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.

27. Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.

28. Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.

29. A dając mu imię Noe, powiedział: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.

30. Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.

31. Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.

32. A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina