Trouvé 425 Résultats pour: többé

 • Amikor meghallottuk, elhagyott a bátorságunk, és senki sem mert többé nektek ellenállni. Mert az Úr, a ti Istenetek, Isten fönn az égben éppen úgy, mint lenn a földön. (Józsue könyve 2, 11)

 • Attól kezdve megszûnt a manna, hogy a föld termésébõl ettek. Izrael fiainak nem volt többé mannájuk, s ettõl kezdve Kánaán földjének termékeivel táplálkoztak. (Józsue könyve 5, 12)

 • Izrael fiai ezért nem lesznek képesek ellenségeiknek ellenállni, meghátrálnak ellenségeik elõtt, mert átok alá estek. Nem leszek többé veletek, ha el nem távolítjátok körötökbõl, ami átkozott. (Józsue könyve 7, 12)

 • Hát nem közénk és közétek, Ruben fiai és Gád fiai közé húzta-e határul a Jordánt az Úr? Nincs részetek az Úrban! Így fiaitok lennének az oka annak, hogy fiaink nem félik többé az Urat. (Józsue könyve 22, 25)

 • A válasz tetszett Izrael fiainak, dicsõítették Istent, s nem beszéltek többé arról, hogy hadba vonulnak ellenük és fölégetik azt a földet, amelyet Ruben fiai és Gád fiai laktak. (Józsue könyve 22, 33)

 • akkor tudjátok meg, hogy az Úr, a ti Istenetek nem ûzi el többé elõletek azokat a népeket. Inkább háló és csapda lesznek számotokra, tüske az oldalatokban és por a szemetekben, míg el nem tûntök errõl a jó földrõl, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott nektek. (Józsue könyve 23, 13)

 • Így Midián megalázkodott Izrael fiai elõtt, nem emelte föl többé fejét. Az országban negyven esztendeig nyugalom volt, mindaddig, amíg Gedeon élt. (Bírák könyve 8, 28)

 • Izrael fiai nem emlékeztek többé az Úrra, Istenükre, aki kiszabadította õket ellenségeik kezébõl. (Bírák könyve 8, 34)

 • Mégis elhagytatok, és más isteneknek szolgáltatok. Ezért nem mentelek meg többé benneteket. (Bírák könyve 10, 13)

 • Az Úr angyala többé nem jelent meg sem Mánoahnak, sem feleségének, és Mánoah megértette, hogy az Úr angyala volt. (Bírák könyve 13, 21)

 • Dán fiai így feleltek neki: "Ne halljuk többé a szavad! Vigyázz, hogy ezek a felindult emberek rád ne vessék magukat és el ne vessz házad népével együtt." (Bírák könyve 18, 25)

 • De õ azt felelte nekik: "Ne hívjatok többé Noéminak, nevezzetek Marának, mert a Mindenható keserûséggel töltött el. (Rut könyve 1, 20)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina