Trouvé 581 Résultats pour: nekem

 • Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erõt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára, engem, (Timóteusnak írt I. levél 1, 12)

 • Adja meg neki az Úr, hogy azon a napon irgalomra találjon az Istennél. Hogy Efezusban mennyi szolgálatot tett nekem, te tudod legjobban. (Timóteusnak írt II. levél 1, 18)

 • Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. (Timóteusnak írt II. levél 4, 8)

 • Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. (Timóteusnak írt II. levél 4, 11)

 • Alexander, a bronzmûves sokat ártott nekem. Az Úr megfizet majd neki tettei szerint. (Timóteusnak írt II. levél 4, 14)

 • Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek, (Filemonnak írt levél 1, 13)

 • de már nem mint szolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért, mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. (Filemonnak írt levél 1, 16)

 • Én, Pál sajátkezûleg írom: Én térítem meg. Nem is beszélek arról, hogy te többel tartozol nekem: saját magaddal. (Filemonnak írt levél 1, 19)

 • Egyúttal készíts szállást is nekem. Remélem ugyanis, hogy imádságotokra ajándékul visszakaptok. (Filemonnak írt levél 1, 22)

 • Majd: Bizalommal ráhagyatkozom. Aztán: Nézd, én és gyermekeim, az Úr adta nekem õket. (Zsidóknak írt levél 2, 13)

 • Ezért nyilatkozik így, amikor a világba lép: Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem. (Zsidóknak írt levél 10, 5)

 • Azt is mondhatja valaki: "Neked hited van, nekem meg tetteim." Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. (Szent Jakab levele 2, 18)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina