Trouvé 427 Résultats pour: királya

 • Dávid azonban azt mondta: "Mit tegyek veletek, Ceruja fia, amiért ma megkísértetek? Hát hogy halhatna meg ma valaki Izraelben? Vagy nem lettem ma ismét Izrael királya?" (Sámuel II. könyve 19, 23)

 • Minden népbõl jöttek hallgatni Salamon bölcsességét; a föld minden királya adózott neki, aki csak hallott bölcsessége felõl. (Királyok I. könyve 5, 14)

 • mivel Tírusz királya, Hirám annyi cédrus- és ciprusfával meg arannyal látta el, amennyit csak akart, Salamon király húsz várost Hirámnak adott Galilea vidékén. (Királyok I. könyve 9, 11)

 • A fáraó ugyanis, Egyiptom királya kivonult, meghódította és fölégette Gezert, a városban lakó kánaániakat pedig lemészárolta, de aztán lányának, Salamon feleségének adta a várost hozományul, (Királyok I. könyve 9, 16)

 • Az az idõ, amíg Salamon Jeruzsálemben királya volt egész Izraelnek, negyven esztendõt tett ki. (Királyok I. könyve 11, 42)

 • Rechabeám, Salamon fia, Júdának volt a királya. Negyvenegy éves volt Rechabeám, amikor király lett, és tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az Úr Izrael összes törzse közül kiválasztott nevének hajlékául. Anyját Naamának hívták és ammonita nõ volt. (Királyok I. könyve 14, 21)

 • Rechabeám királyságának 5. évében történt, hogy Sisák, Egyiptom királya felvonult Jeruzsálem ellen. (Királyok I. könyve 14, 25)

 • Izrael királyának, Jerobeámnak 20. esztendejében Aza lett Júda királya; (Királyok I. könyve 15, 9)

 • Aza és Izrael királya, Bása háborúztak egymással, amíg csak éltek. (Királyok I. könyve 15, 16)

 • Izrael királya, Bása hadba vonult Júda ellen, majd megerõsítette Rámát, hogy Júda királyának, Azának elvágja a ki- és bemenetelt. (Királyok I. könyve 15, 17)

 • Azának, Júda királyának 3. esztendejében Achija fia, Bása lett Izrael királya Tircában huszonnégy esztendõre. (Királyok I. könyve 15, 33)

 • Ela, Bása fia, Azának, Júda királyának 26. esztendejében lett Izrael királya, Tircában, két évre. (Királyok I. könyve 16, 8)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina