Trouvé 23 Résultats pour: Zakariás

 • Akkor a próféták, Aggeus és Iddo fia, Zakariás prófétálni kezdtek a júdeai és jeruzsálemi zsidóknak, Izrael Istenének a nevében, aki fölöttük volt. (Ezdrás könyve 5, 1)

 • Sekanja fia Hattus; Pareos fiai közül Zakariás és vele számba véve százötven férfi; (Ezdrás könyve 8, 3)

 • Bebai fiai közül Bebai fia, Zakariás és vele huszonnyolc férfi; (Ezdrás könyve 8, 11)

 • Elám fiai közül: Mattanja, Zakariás, Jehiel, Abdi, Jeromet és Illés. (Ezdrás könyve 10, 26)

 • Ezdrás írástudó felállt az erre a célra készült faállványra. Jobbja felõl Mattitja, Sema, Anaja, Urija, Hilkija és Maaszeja állt, balján Pedaja, Misael, Malkija, Hasum, Hasbaddana, Zakariás és Mesullam. (Nehemiás könyve 8, 4)

 • Maaszeja, Báruknak a fia, (aki) Kolhozé fia volt, az Hazaja fia, az Adaja fia, az Jojarib fia, az Zakariás fia, az pedig Sela fia. (Nehemiás könyve 11, 5)

 • a testvéreikkel, akik a templom szolgálatát látták el, nyolcszázhuszonketten; Adaja, Jeroham fia, (aki) Pelalja fia volt, az Amszi fia, az Zakariás fia, az Passur fia, az pedig Malkija fia; (Nehemiás könyve 11, 12)

 • Iddo családjáé Zakariás, Ginneton családjáé Mesullam, (Nehemiás könyve 12, 16)

 • akiket a papok közül választottunk ki, és elláttunk trombitával, azután Zakariás, Jonatánnak a fia, (aki) Semaja fia volt, az Mattanja fia, az Mikeás fia, az Zakkur fia, az meg Aszaf fia (Nehemiás könyve 12, 35)

 • továbbá a papok: Eljakim, Maaszeja, Minjamin, Mikeás, Eljoenai, Zakariás, Hananja, trombitáikkal, (Nehemiás könyve 12, 41)

 • Zakariás fiát, Józsefet, valamint a nép egyik vezetõjét, Azariást a sereg maradékával Júdeában hagyta biztosítékul (Makkabeusok I. könyve 5, 18)

 • Zakariás fia, József, valamint a sereg vezére, Azariás hallottak hõstetteikrõl és harcaikról. (Makkabeusok I. könyve 5, 56)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina