Trouvé 196 Résultats pour: Papok

 • Csak a papok földjét nem szerezte meg, mivel a papok állandó jövedelmet kaptak a fáraótól, s állandó jövedelmükbõl éltek, amit a fáraó utalt ki nekik. Ezért nem kellett földjüket eladniuk. (Teremtés könyve 47, 22)

 • József tehát rendeletet hozott, ami mai napig terheli a földbirtokot Egyiptomban, hogy az ötödrészt be kell szolgáltatni a fáraónak. Csak a papok földje nem került a fáraó birtokába. (Teremtés könyve 47, 26)

 • Az Úr még ezt mondta: "Menj le és Áron kíséretében jöjj fel újra. A papok és a nép azonban ne lépjék át a határt, ne jöjjenek fel az Úrhoz, nehogy elpusztítsa õket". (Kivonulás könyve 19, 24)

 • Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. (Kivonulás könyve 28, 1)

 • Ezeket add rá bátyádra, Áronra és a fiaira. Kend fel õket, iktasd be és szenteld fel, hogy mint papok szolgáljanak nekem. (Kivonulás könyve 28, 41)

 • A következõ módon kell eljárnod, amikor Áront és fiait fölkened, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost, (Kivonulás könyve 29, 1)

 • Megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy mint papok szolgáljanak nekem. (Kivonulás könyve 29, 44)

 • Áront és fiait is ezzel kell felkenni és felszentelni, hogy mint papok szolgáljanak nekem. (Kivonulás könyve 30, 30)

 • és kend fel õket, ahogy atyjukat felkented, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Ez a felkenés adja nekik a papi tisztséget minden idõre, nemzedékrõl nemzedékre." (Kivonulás könyve 40, 15)

 • Azután áldozza fel a bikát az Úr elõtt. Áron fiai, a papok ajánlják fel a vérét, öntsék rá körös-körül az oltárra, amely a megnyilatkozás sátora elõtt áll. (Leviták könyve 1, 5)

 • Áron fiai, a papok meg hozzanak tüzet az oltárra, s tegyenek fát a tûzre. (Leviták könyve 1, 7)

 • Az oltár északi oldalán áldozza fel az Úrnak. Áron fiai, a papok, öntsék rá a vérét körös-körül az oltárra. (Leviták könyve 1, 11)


“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina