Trouvé 34 Résultats pour: Holofernesz

 • Holofernesz eltávozott urának színe elõl, s összehívta Asszur seregének minden fejedelmét, vezérét és tisztjét, (Judit könyve 2, 14)

 • Az emberek Holofernesz elé járultak és átadták neki ezt az üzenetet. (Judit könyve 3, 5)

 • Amikor Izrael fiai, akik Júdeában laktak, megtudták, hogy Nebukadnezárnak, az asszírok királyának fõvezére, Holofernesz mit tett a nemzetekkel: kifosztotta és lerombolta szentélyeiket, (Judit könyve 4, 1)

 • Amikor Achior befejezte beszédét, az egész nép elkezdett zúgolódni, s összesereglett a sátor körül. Holofernesz fõemberei, a partvidék és Moáb lakói mind azt mondták, hogy darabokra tépik. (Judit könyve 5, 22)

 • Vonuljunk csak fel! Seregednek csak egy harapás lesz, parancsolónk, Holofernesz!" (Judit könyve 5, 24)

 • Amikor a tanácskozásra egybegyûlt nép lármája elült, Asszur hadseregének fõparancsnoka, Holofernesz így szólt Achiorhoz az idegenek egész serege és az ammoniták elõtt: (Judit könyve 6, 1)

 • Holofernesz megparancsolta a sátrában szolgálatot teljesítõ embereknek, hogy ragadják meg Achiort, és vigyék Betiluához, és adják Izrael fiainak kezére. (Judit könyve 6, 10)

 • Achior beszélni kezdett, és elmondta nekik Holofernesz haditanácsának határozatát, továbbá azt, hogy õ mit mondott az asszír vezérek elõtt, s Holofernesz milyen kérkedve beszélt Izrael háza ellen. (Judit könyve 6, 17)

 • A következõ napon Holofernesz parancsot adott egész seregének és összes segédcsapatának, hogy vonuljanak föl Betilua ellen, foglalják el a hegyvidék átkelõit és vegyék fel a harcot Izrael fiaival. (Judit könyve 7, 1)

 • A második napon Holofernesz felvonultatta egész lovasságát Izrael fiainak szeme láttára, akik Betiluában voltak. (Judit könyve 7, 6)

 • Legalább most hívjátok õket ide! Adjátok át az egész várost Holofernesz embereinek és egész seregének prédául. (Judit könyve 7, 26)

 • Kiválasztottak maguk közül száz embert kíséretül mellé és szolgálója mellé. Ezek Holofernesz sátrába vezették. (Judit könyve 10, 17)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina