Trouvé 20 Résultats pour: wieczór

 • I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. (Księga Rodzaju 1, 5)

 • Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. (Księga Rodzaju 1, 8)

 • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. (Księga Rodzaju 1, 13)

 • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. (Księga Rodzaju 1, 19)

 • I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. (Księga Rodzaju 1, 23)

 • A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. (Księga Rodzaju 1, 31)

 • i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. (Księga Rodzaju 8, 11)

 • A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. (Księga Rodzaju 29, 23)

 • Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. (Księga Powtórzonego Prawa 23, 12)

 • Rano powiesz: Któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: Któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. (Księga Powtórzonego Prawa 28, 67)

 • Każdego ranka i wieczora składają Panu całopalne ofiary, wonne kadzidła, [troszczą się o] chleby pokładne na czystym stole, o złoty świecznik i jego lampy, aby płonęły co wieczór, albowiem my przestrzegamy zarządzeń Pana, Boga naszego, wy zaś opuściliście Go. (2 Księga Kronik 13, 11)

 • A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! (Ewangelia Mateusza 14, 15)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina