Trouvé 1453 Résultats pour: twa

 • Rzekł Pan do Mojżesza: Serce faraona jest twarde, wzbrania się wypuścić lud. (Księga Wyjścia 7, 14)

 • Gdy faraon zauważył, że ustąpił ucisk, serce jego stało się twarde: nie usłuchał Mojżesza i Aarona, co też Pan zapowiedział. (Księga Wyjścia 8, 11)

 • Lecz i tym razem serce faraona pozostało twarde, i nie puścił ludu. (Księga Wyjścia 8, 28)

 • Gdy faraon zobaczył, że ustał deszcz, grad i grzmot, zaczął znowu grzeszyć i stało się twarde jego serce i serca sług jego. (Księga Wyjścia 9, 34)

 • I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł czynić znaki swoje wśród nich, (Księga Wyjścia 10, 1)

 • Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. (Księga Wyjścia 15, 2)

 • Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. (Księga Wyjścia 15, 6)

 • Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony, przeprowadziłeś go Twą mocą w święte Twe mieszkanie. (Księga Wyjścia 15, 13)

 • Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie. (Księga Wyjścia 15, 17)

 • Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. (Księga Wyjścia 16, 13)

 • Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. (Księga Wyjścia 16, 14)

 • Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. (Księga Wyjścia 20, 16)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina