Trouvé 15 Résultats pour: pałace

 • Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. (2 Księga Kronik 36, 19)

 • - Naprzód! Wedrzyjmy się w nocy i zniszczmy jej pałace! (Księga Jeremiasza 6, 5)

 • A jeżeli Mnie nie posłuchacie, by święcić dzień szabatu, by się powstrzymać od noszenia ciężaru, wchodząc bramami Jerozolimy w dzień szabatu, zapalę gniew w jej bramach i pochłonie pałace Jerozolimy, i nie zgaśnie. (Księga Jeremiasza 17, 27)

 • To mówi Pan: Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. (Księga Jeremiasza 30, 18)

 • Wzniecę pożar na murach Damaszku, by pochłonął pałace Ben Hadada. (Księga Jeremiasza 49, 27)

 • Napadało na ich pałace, niszczyło ich miasta. Kraj i to, co go napełnia, ulegał przerażeniu na głos jego ryku. (Księga Ezechiela 19, 7)

 • Zapomniał Izrael o swym Stworzycielu i pobudował pałace; twierdz warownych wiele wzniósł Juda - lecz ześlę ogień na jego miasta i pochłonie wszystkie ich zamki. (Księga Ozeasza 8, 14)

 • Ześlę więc ogień na dom Chazaela, by strawił pałace Ben-Hadada. (Księga Amosa 1, 4)

 • Ześlę więc ogień na mury Gazy, i strawi on jej pałace. (Księga Amosa 1, 7)

 • Ześlę więc ogień na mury Tyru i strawi jego pałace. (Księga Amosa 1, 10)

 • Ześlę więc ogień na Teman i strawi pałace Bosry. (Księga Amosa 1, 12)

 • Rozpalę więc ogień na murach Rabba i strawi jego pałace podczas wrzawy w dzień bitwy, podczas burzy w dzień wichru. (Księga Amosa 1, 14)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina