Trouvé 361 Résultats pour: Wieki

 • Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki. (2 Księga Królewska 21, 7)

 • Wtedy rzekł Dawid: Nikt nie powinien nosić Arki Bożej, oprócz lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki. (1 Księga Kronik 15, 2)

 • Na wieki pamięta o swoim przymierzu - obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. (1 Księga Kronik 16, 15)

 • Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. (1 Księga Kronik 16, 34)

 • Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały naród odpowiedział: Amen i chwalił Pana. (1 Księga Kronik 16, 36)

 • Z nimi byli Heman i Jedutun i reszta wybranych, imiennie wyznaczonych, aby dzięki czynić Panu, bo na wieki Jego łaskawość. (1 Księga Kronik 16, 41)

 • On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdzę tron jego na wieki. (1 Księga Kronik 17, 12)

 • Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. (1 Księga Kronik 17, 14)

 • Teraz więc, o Panie, niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o słudze swoim i o domu jego, i uczyń, jak powiedziałeś, (1 Księga Kronik 17, 23)

 • ażeby trwało i wielbione było imię Twe na wieki w słowach: Pan Zastępów jest Bogiem dla Izraela! A dom Twojego sługi, Dawida, niech będzie trwały przed tobą! (1 Księga Kronik 17, 24)

 • racz teraz pobłogosławić dom swego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki. (1 Księga Kronik 17, 27)

 • On to zbuduje dom dla imienia mego, on też będzie dla Mnie synem, a Ja będę dla niego ojcem i tron jego królowania nad Izraelem utwierdzę na wieki. (1 Księga Kronik 22, 10)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina