Trouvé 148 Résultats pour: Gat

 • rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. (Księga Rodzaju 1, 11)

 • Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. (Księga Rodzaju 1, 12)

 • Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. (Księga Rodzaju 6, 20)

 • a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa "i istot ze skrzydłami". (Księga Rodzaju 7, 14)

 • Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi. (Księga Rodzaju 8, 19)

 • Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. (Księga Rodzaju 36, 11)

 • Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. (Księga Rodzaju 36, 16)

 • A także w procesie nie miej względów dla bogatych. (Księga Wyjścia 23, 3)

 • w trzecim rzędzie opal, agat i ametyst, (Księga Wyjścia 28, 19)

 • Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. (Księga Wyjścia 30, 15)

 • Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, (Księga Wyjścia 34, 6)

 • w trzecim rzędzie opal, agat, ametyst; (Księga Wyjścia 39, 12)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina