Trouvé 1068 Résultats pour: ziua

 • Domnul să-i dea să afle îndurare la Dumnezeu în ziua aceea şi tu ştii bine cât de mult a slujit la Éfes! (Scrisoarea a doua sf. apostol Paul către Timotéi 1, 18)

 • De acum, îmi este rezervată coroana dreptăţii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept; şi nu numai mie, ci şi tuturor acelora care au iubit arătarea lui. (Scrisoarea a doua sf. apostol Paul către Timotéi 4, 8)

 • nu vă împietriţi inimile ca la răzvrătire în ziua ispitirii în pustiu, (Scrisoarea către Evrei 3, 8)

 • Căci despre ziua a şaptea s-a spus undeva astfel: „Şi s-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrările sale”. (Scrisoarea către Evrei 4, 4)

 • în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Deoarece ei nu au rămas credincioşi alianţei mele, i-am părăsit şi eu, spune Domnul. (Scrisoarea către Evrei 8, 9)

 • Să nu părăsiţi adunarea voastră, după obiceiul unora, ci să vă îndemnaţi, cu atât mai mult cu cât vedeţi că se apropie ziua! (Scrisoarea către Evrei 10, 25)

 • Voi aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri; v-aţi îngrăşat inimile pentru ziua tăierii. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 5, 5)

 • Să aveţi o purtare bună între păgâni, pentru ca, în cazul în care vă calomniază ca răufăcători, văzând faptele voastre bune, să ajungă să-l glorifice pe Dumnezeu în ziua vizitării. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 2, 12)

 • Şi avem şi mai sigur cuvântul profetic la care faceţi bine că luaţi aminte ca la o candelă ce străluceşte în loc întunecos până când se va lumina de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 1, 19)

 • atunci Domnul ştie să-i salveze din încercare pe cei evlavioşi, iar pe cei nedrepţi să-i ţină până în ziua judecăţii ca să-i pedepsească, (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 2, 9)

 • Dar prin acelaşi cuvânt cerurile şi pământul de acum sunt păstrate pentru foc, ţinute pentru ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor nelegiuiţi. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 7)

 • Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; [în ziua aceea], cerurile vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel şi pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 10)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina