Trouvé 346 Résultats pour: oracolul

 • Doar recunoaşte-ţi păcatul că te-ai revoltat împotriva Domnului Dumnezeului tău, că ţi-ai risipit căile după străini sub orice copac verde şi nu aţi ascultat de glasul meu – oracolul Domnului!». (Cartea profetului Ieremía 3, 13)

 • Întoarceţi-vă, fii răzvrătiţi – oracolul Domnului –, pentru că eu sunt un soţ pentru voi şi vă voi lua pe unul dintr-o cetate şi pe doi dintr-o familie şi vă voi aduce în Sión! (Cartea profetului Ieremía 3, 14)

 • Când vă veţi înmulţi şi veţi fi rodnici în ţară în zilele acelea – oracolul Domnului –, nu se va mai zice «arca alianţei Domnului», nici nu se va sui la inimă, nu-şi va aminti de ea, nu o vor cerceta şi nu se va mai face. (Cartea profetului Ieremía 3, 16)

 • Într-adevăr, aşa cum este o femeie vicleană faţă de prietenul ei, la fel aţi fost voi vicleni, casă a lui Israél” – oracolul Domnului. (Cartea profetului Ieremía 3, 20)

 • Dacă te vei întoarce, Israél, – oracolul Domnului – dacă te vei întoarce la mine şi vei îndepărta idolii tăi dinaintea mea, atunci nu vei rătăci. (Cartea profetului Ieremía 4, 1)

 • Ca paznicii unui câmp vor fi împotriva ei de jur împrejur, pentru că te-ai revoltat împotriva mea – oracolul Domnului. (Cartea profetului Ieremía 4, 17)

 • Să nu pedepsesc eu oare pentru aceasta? Oracolul Domnului. Să nu se răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta? (Cartea profetului Ieremía 5, 9)

 • Căci s-au îndepărtat de mine casa lui Israél şi casa lui Iúda – oracolul Domnului. (Cartea profetului Ieremía 5, 11)

 • Iată, eu fac să vină asupra voastră un neam de departe, casă a lui Israél – oracolul Domnului, un neam nesfârşit, un neam din vechime, un neam a cărui limbă n-o cunoşti şi nu înţelegi ce vorbeşte! (Cartea profetului Ieremía 5, 15)

 • Dar şi în zilele acelea – oracolul Domnului –, nu voi face acestea de tot cu voi. (Cartea profetului Ieremía 5, 18)

 • Oare nu vă veţi teme de mine? – oracolul Domnului –; nu veţi tremura înaintea mea, eu, care am pus nisipul ca hotar pentru mare printr-o hotărâre veşnică şi nu va trece peste el? Valurile se agită, dar nu pot, vuiesc, dar nu-l pot trece». (Cartea profetului Ieremía 5, 22)

 • Să nu pedepsesc eu oare pentru aceasta? – oracolul Domnului; să nu se răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta? (Cartea profetului Ieremía 5, 29)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina