Trouvé 3195 Résultats pour: iar

 • Deodată, am fost [răpit] în Duh şi, iată, un tron era aşezat în cer, iar pe tron şedea cineva! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 2)

 • Iar cel care şedea era asemănător la vedere cu piatra de iaspis şi de sardiu, iar curcubeul care înconjura tronul era asemănător la vedere cu smaraldul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 3)

 • În jurul tronului se aflau alte douăzeci şi patru de tronuri, iar pe tronuri şedeau douăzeci şi patru de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe şi având pe cap coroane din aur. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 4)

 • Iar din tron ieşeau fulgere, glasuri şi tunete; şapte făclii de foc ardeau în faţa tronului: acestea sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 5)

 • Fiinţa cea dintâi era asemenea unui leu; a doua fiinţă, asemenea unui viţel; a treia fiinţă avea o faţă ca de om, iar a patra fiinţă era asemenea unui vultur care zboară. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 7)

 • Iar când fiinţele dădeau glorie, cinste şi mulţumire celui care şade pe tron şi care este viu în vecii vecilor, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 9)

 • Am văzut şi am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor, iar numărul lor era de zeci de mii de ori zeci de mii şi de mii de ori mii. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 11)

 • Iar cele patru fiinţe spuneau: „Amin!”. Şi bătrânii au căzut [la pământ] şi l-au adorat. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 14)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal alb, iar cel care şedea pe el avea un arc! I s-a dat o coroană şi a pornit învingător ca să învingă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 2)

 • Atunci a ieşit un alt cal [roşu] ca focul, iar celui care şedea pe el i s-a dat [puterea] să ia pacea de pe pământ, aşa încât [oamenii] să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 4)

 • Când a desfăcut cel de-al treilea sigiliu, am auzit-o pe cea de-a treia fiinţă, spunând: „Vino!”. Şi am văzut şi, iată, un cal negru, iar cel care şedea pe el avea în mâna lui o balanţă! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 5)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal verde! Iar cel care şedea deasupra lui se numea „Moarte” şi infernul venea pe urmele lui. Li s-a dat putere peste o pătrime din pământ, ca să ucidă cu sabia, cu foametea şi cu moartea şi prin fiarele pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 8)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina