Trouvé 1575 Résultats pour: fiii

 • Să o faceți să cadă [la sorți] ca moștenire pentru voi și pentru străinii care locuiesc în mijlocul vostru și care au dat naștere la fii în mijlocul vostru! Să fie pentru voi ca și cei născuți în țară, printre fiii lui Israél! Să faceți să le cadă [la sorți] împreună cu voi, printre triburile lui Israél! (Cartea profetului Ezechiél 47, 22)

 • Preoților sfințiți, fii ai lui Sadóc care au păzit ceea ce era de păzit al meu și care nu au rătăcit când au rătăcit fiii lui Israél, după cum au rătăcit leviții, (Cartea profetului Ezechiél 48, 11)

 • Regele i-a zis lui Aşpenáz, mai-marele peste eunuci, să aducă dintre fiii lui Israél, din descendenţa regească şi dintre nobili (Cartea profetului Daniél 1, 3)

 • Între ei erau [câțiva] dintre fiii lui Iúda: Daniél, Ananía, Mişaél şi Azaría. (Cartea profetului Daniél 1, 6)

 • Oriunde locuiesc fiii oamenilor, animalele câmpului şi păsările cerului le-a pus în mâna ta şi tu stăpâneşti peste toate. Tu eşti capul care era din aur. (Cartea profetului Daniél 2, 38)

 • Atunci, Daniél a fost adus înaintea regelui. Regele a luat cuvântul şi i-a spus lui Daniél: „Tu eşti acel Daniél dintre fiii deportaţilor iudei pe care tatăl meu, regele, i-a făcut să vină din Iudéea? (Cartea profetului Daniél 5, 13)

 • A fost alungat dintre fiii oamenilor şi inima lui a fost ca a animalelor; locuinţa lui a fost cu măgarii sălbatici; îl hrăneau cu iarbă ca pe boi şi trupul lui a fost udat de roua cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste regatele oamenilor şi că stabileşte peste ele pe cine vrea. (Cartea profetului Daniél 5, 21)

 • Ei au luat cuvântul şi i-au zis regelui: „Daniél, unul dintre fiii iudeilor deportaţi, nu ţine porunca ta, rege, şi nici interdicţia pe care ai semnat-o, ci de trei ori pe zi face rugăciuni”. (Cartea profetului Daniél 6, 14)

 • Fiii săi vor ataca şi vor aduna mulţime de armate mari, vor veni, vor năvăli şi vor străbate; iar el se va întoarce spre fortăreaţa lui. (Cartea profetului Daniél 11, 10)

 • În acel timp, se va ridica Mihaél, marele conducător care stă peste fiii poporului tău. Va fi un timp de strâmtorare cum nu a mai fost de când există un popor şi până în acel timp. În acel timp, va fi salvat poporul tău, oricine va fi găsit scris în carte. (Cartea profetului Daniél 12, 1)

 • Fiii lui Iúda se vor aduna împreună cu fiii lui Israél, își vor pune o căpetenie și vor pleca din țară, căci mare va fi ziua lui Izreél. (Cartea profetului Oséa 2, 2)

 • Nu mă voi îndura de fiii ei, căci sunt fii ai desfrânării. (Cartea profetului Oséa 2, 6)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina