Trouvé 94 Résultats pour: cerurilor

 • În anul al şase sutelea al vieţii lui Nóe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, au erupt toate izvoarele abisului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. (Cartea Genezei 7, 11)

 • Au fost închise izvoarele abisului şi stăvilarele cerurilor şi a fost oprită ploaia din cer. (Cartea Genezei 8, 2)

 • Dumnezeul tatălui tău – el să te ajute – şi Dumnezeu cel Atotputernic – el să te binecuvânteze cu binecuvântările cerurilor de deasupra, cu binecuvântările abisului care zace jos, cu binecuvântările sânilor şi ale pântecelui! (Cartea Genezei 49, 25)

 • ca nu cumva să-ţi ridici ochii spre cer şi să vezi soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor şi să fii amăgit să te închini înaintea lor şi să le slujeşti [acestor lucruri] pe care Domnul Dumnezeul tău le-a împărţit tuturor popoarele de sub toate cerurile! (Cartea Deuteronómului 4, 19)

 • Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce este pe el! (Cartea Deuteronómului 10, 14)

 • mergând şi slujind altor dumnezei, prosternându-se înaintea lor, fie că e soarele, fie luna sau orice altă oştire a cerurilor – ceea ce nu ţi-a poruncit [Domnul] –, (Cartea Deuteronómului 17, 3)

 • „Plecaţi-vă urechea, cerurilor, şi voi vorbi, ascultă, pământule, cuvintele gurii mele! (Cartea Deuteronómului 32, 1)

 • Căci într-adevăr locuieşte Dumnezeu pe pământ? Iată, cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă! Cu atât mai puţin această casă pe care am construit-o. (Cartea întâi a Regilor 8, 27)

 • Atunci [Mihéia] a zis: „Ascultă cuvântul Domnului! L-am văzut pe Domnul stând pe tronul său şi toată oştirea cerurilor stând lângă el, la dreapta şi la stânga lui. (Cartea întâi a Regilor 22, 19)

 • A zidit din nou înălţimile pe care le distrusese Ezechía, tatăl său, a ridicat altare lui Báal, a făcut o Aşéră, aşa cum făcuse Aháb, regele lui Israél, şi s-a prosternat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi le-a slujit. (Cartea a doua a Regilor 21, 3)

 • A zidit altare pentru întreaga oştire a cerurilor în cele două curţi ale templului Domnului. (Cartea a doua a Regilor 21, 5)

 • Regele le-a poruncit marelui preot Hilchía, preoţilor de rangul al doilea şi păzitorilor intrării să scoată din templul Domnului toate obiectele făcute pentru Báal şi pentru Aşéra şi pentru toată oştirea cerurilor, ca să fie arse în afara Ierusalímului, în câmpia Cédron, şi să ducă cenuşa lor la Bétel. (Cartea a doua a Regilor 23, 4)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina