Trouvé 173 Résultats pour: cerului

 • Atunci, ei l-au binecuvântat pe Dumnezeul cerului, zicând: „Binecuvântat eşti tu, Dumnezeule, cu toată binecuvântarea curată! Să te binecuvânteze în toate veacurile! (Cartea lui Tobía 8, 15)

 • I-a lăsat să plece sănătoşi. L-a îmbrăţişat şi i-a zis: „Fii sănătos, fiule, şi mergi sănătos! Domnul cerului să fie binevoitor faţă de voi şi faţă de Sára, soţia ta, şi să-i pot vedea pe copiii voştri înainte de a muri!”. (Cartea lui Tobía 10, 11)

 • Tobía a plecat de la Raguél sănătos, bucurându-se şi binecuvântându-l pe Domnul cerului şi al pământului, regele a toate, pentru că i-a călăuzit drumul. Şi i-a spus [lui Raguél]: „Să am bucuria să vă cinstesc în toate zilele vieţii voastre!”. (Cartea lui Tobía 10, 14)

 • Eu îl înalţ pe Dumnezeul meu şi sufletul meu, pe Regele cerului şi se va bucura de măreţia lui. (Cartea lui Tobía 13, 9)

 • Lumină strălucitoare va lumina până la toate marginile pământului. Popoare multe vor veni la tine din depărtare şi locuitori de la toate capetele pământului, la numele tău cel sfânt, aducând în mâini daruri pentru regele cerului. Generaţie după generaţie îşi va găsi în tine bucuria şi numele [cetăţii] alese va fi în generaţiile din veacuri. (Cartea lui Tobía 13, 13)

 • Ierusalímul va fi construit, iar în cetate o casă [va fi] a lui pentru toţi vecii! Fericit voi fi dacă restul descendenţei mele va dăinui ca să vadă gloria ta şi să dea mărturie despre regele cerului! Porţile Ierusalímului vor fi construite cu safir şi cu smarald, cu piatră de preţ toate zidurile tale. Turnurile Ierusalímului vor fi construite cu aur şi meterezele, cu aur curat. Străzile Ierusalímului vor fi pavate cu rubin şi cu piatră de Sufir! (Cartea lui Tobía 13, 17)

 • S-au îndepărtat de la calea părinţilor lor şi s-au închinat Dumnezeului cerului, Dumnezeului pe care l-au cunoscut. Dar i-au alungat din faţa zeilor lor, iar ei au fugit în Mesopotámia şi au locuit acolo ca străini multe zile. (Cartea Iudítei 5, 8)

 • „Doamne Dumnezeul cerului, priveşte la aroganţa lor şi îndură-te de umilinţa neamului nostru! Priveşte la faţa celor sfinţiţi ţie în ziua aceasta!”. (Cartea Iudítei 6, 19)

 • Da, da! Dumnezeul părintelui meu şi Dumnezeul moştenirii lui Israél, stăpânul cerului şi al pământului creatorul apelor şi regele întregii tale creaţii, ascultă rugăciunea mea! (Cartea Iudítei 9, 12)

 • Viu este Nabucodonosór, regele întregului pământ, şi vie este puterea lui, el care te-a trimis spre îndreptarea tuturor sufletelor, pentru că nu numai oamenii îi slujesc datorită ţie, ci şi fiarele câmpului, animalele şi păsările cerului vor trăi datorită puterii tale pentru Nabucodonosór şi pentru toată casa lui! (Cartea Iudítei 11, 7)

 • Căci slujitoarea ta este evlavioasă şi îl slujeşte pe Dumnezeul cerului zi şi noapte. Acum voi rămâne la tine, stăpâne al meu, apoi slujitoarea ta va ieşi în fiecare noapte spre vale, mă voi ruga lui Dumnezeu şi el îmi va spune când au săvârşit păcatul lor. (Cartea Iudítei 11, 17)

 • Totuşi, întreabă animalele şi te vor învăţa, păsările cerului şi-ţi vor face cunoscut! (Cartea lui Iob 12, 7)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina