Trouvé 5728 Résultats pour: Pentru

 • Domnul Dumnezeul cerului, care m-a luat din casa tatălui meu şi din casa rudelor mele, care mi-a spus şi mi-a jurat, zicând: «Descendenței tale le voi da această ţară», el îl va trimite pe îngerul său înaintea ta şi tu vei lua de acolo o soţie pentru fiul meu. (Cartea Genezei 24, 7)

 • Fata căreia îi voi zice: «Înclină-ţi, te rog, urciorul ca să beau!» şi care va răspunde: «Bea şi voi adăpa şi cămilele tale», ea să fie aceea pe care ai rânduit-o pentru servitorul tău Isáac! Şi prin aceasta voi cunoaşte că ai arătat îndurare față de stăpânul meu”. (Cartea Genezei 24, 14)

 • Când a terminat să-i dea să bea, a zis: „Am să scot apă şi pentru cămilele tale până vor termina de băut”. (Cartea Genezei 24, 19)

 • S-a grăbit şi a golit urciorul în adăpătoare şi a alergat iarăşi la fântână ca să scoată apă. Şi a scos pentru toate cămilele lui. (Cartea Genezei 24, 20)

 • Când cămilele au terminat de băut, omul a luat un inel din aur, de greutatea unei jumătăţi de [síclu], şi două brăţări pentru mâinile ei în greutate de zece [sícli] din aur. (Cartea Genezei 24, 22)

 • Şi a zis: „A cui fată eşti tu? Fă-mi cunoscut, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să poposim [peste noapte]!”. (Cartea Genezei 24, 23)

 • şi a zis: «Vino, binecuvântatul Domnului! De ce stai afară? Eu am pregătit casa şi loc pentru cămile»”. (Cartea Genezei 24, 31)

 • Omul a intrat în casă şi a despovărat cămilele. [Lában] a dat paie şi nutreţ cămilelor şi apă de spălat pentru picioarele lui şi pentru picioarele oamenilor care erau cu el. (Cartea Genezei 24, 32)

 • ci să te duci la casa tatălui meu şi la familia mea ca să iei o soţie pentru fiul meu!». (Cartea Genezei 24, 38)

 • şi care îmi va răspunde: ‹Bea tu însuţi şi voi scoate apă şi pentru cămilele tale!›, aceea este femeia pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu!». (Cartea Genezei 24, 44)

 • Ea s-a grăbit, şi-a plecat urciorul ei de pe umărul ei şi a zis: «Bea şi voi scoate apă şi pentru cămilele tale!». Am băut şi ea a dat de băut şi cămilelor. (Cartea Genezei 24, 46)

 • Apoi m-am plecat şi l-am adorat pe Domnul. Şi l-am binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul stăpânului meu, Abrahám, care m-a călăuzit pe drumul sigur ca s-o iau pe fiica fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. (Cartea Genezei 24, 48)


“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina